POSTNÍ TAMMÍM

17.3.–19.3. 2023

Chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.