TAMMÍM:

Synové Boží

Žijete,
jestliže ve vás
přebývá
Boží Duch.